FANDOM


Shielddown
Yêu Quái Trong Tòa Thành A++
Giảm phòng thủ của một kẻ địch trong 1 lượt.
Xóa buff trên kẻ địch đó.
Cấp 12345678910
Defensedown Phòng thủ - 20%22%24%26%28%30%32%34%36%40%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Icon Servant 189

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.