FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 06:46, ngày 18 tháng 3 năm 2018Emeraldking127 (tường | đóng góp)‎ . . (1.418 byte) (+1.418)‎ . . (Tạo trang mới với nội dung “<tabber> Hạng A= <onlyinclude>{{#ifeq:{{{1|A}}}|A| {{activeskill2page |servanticons = {{Shuten Douji}} {{Ibaraki Douji}} |img = dmg up |name = Yêu Ma …”)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.