FANDOM


Guts
Yêu Ma Biến Chuyển B
Nhận trạng thái hồi sinh 1 lần, tồn tại 5 lượt.
Tăng sát thương chí mạng của bản thân trong 3 lượt
Cấp 12345678910
Gutsstatus Hồi sinh với 1000120014001600180020002200240026003000
Critdmgup Sát thương chí mạng + 20%23%26%29%32%35%38%41%44%50%
Thời gian chờ 9 87
Servant sở hữu kĩ năng
Gorgonicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.