FANDOM


Npdmg
Xoay Chuyển Của Sao Vệ Nữ B
Tăng sát thương NP bản thân một lần trong 3 lượt.
Invincible Nhận trạng thái bất hoại trước một đòn đánh trong 3 lượt.
87545938 2601080913351382 3099567293525393408 n Chọn thuộc tính (Quick, Arts, Buster) thẻ NP của bản thân, hiệu quả trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Nppowerup Sát thương NP + 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
S268Icon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.