FANDOM


Shieldup
Xiêm Y Trắng A
Tăng phòng thủ của bản thân trong 3 lượt.
Defenseup Tăng thêm phòng thủ của bản thân trong 1 lượt.
Resistanceup Tăng kháng debuff của bản thân thêm 30% trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Defenseup Phòng thủ + 10%12%14%16%18%20%22%24%26%30%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
NitoSummer
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.