FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 10:58, ngày 24 tháng 2 năm 2018Myon143 (tường | đóng góp)‎ . . (450 byte) (+450)‎ . . (Tạo trang mới với nội dung “{{#ifeq:{{{1|A}}}|A| {{activeskillpage |servanticons = {{Gilgamesh (Caster)}} |img = Critgem |name = Vua Quy Toàn |rank = A |effect = Tăng khả năn…”)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.