FANDOM


Busterup
Vinh Quang Ngày Xưa Cũ B
Tăng tính năng thẻ Buster của bản thân trong 1 lượt.
Tự gây 500 sát thương lên bản thân.Lượng HP không thể xuống dưới 1 khi sử dụng kĩ năng này. [Điểm trừ]
Cấp 12345678910
Busterupstatus Buster + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Thời gian chờ 5 43
Servant sở hữu kĩ năng
Caligulaicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.