FANDOM


CE này chỉ có thể nhận được thông qua việc tăng Mức độ gắn bó với Robin Hood lên 10. Nó đã được giải phóng cực đại sẵn.

Hiệu ứng

Artsup
Hiệu ứng
When equipped to Robin Hood,
Increase Party's Arts Performance by 15% while he's on the field.

Thông tin chi tiết

所詮は悪党。追いはぎと変わらない。

人に顔見せできる職業じゃなし、
フードと泥がお似合いだ。

人間、姿を隠して事に徹すればたいていは上手くいく。
憎まれる事もなく、狙われる事もない。
信頼される事もなければ愛される事もない。

その生き方を楽だと思った時点で、
そいつは人間として仲間外れになったのさ。
多くのものを手に入れたように思えたかい?
残念、それは幻だ。
顔のない男にはモノを見る目もない訳で。
手に入るものも、何もない。

Sau cùng thì đó cũng chỉ là một tên vô lại. So với kẻ cướp thì chẳng có gì khác nhau.

Một cái nghề mà không thể cho người khác thấy mặt mình, vậy nên nó mới hợp với mũ trùm và bùn đất.

Con người, chỉ cần che dấu hình dạng của mình thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn. Không bị ai ghét bỏ, không bị ai nhắm đến. Không được ai tin tưởng và cũng không được ai yêu thương.

Anh ta thấy cách sống đó thật là thú vị, và khi đó anh ta đã cắt đứt quan hệ với những người đồng đội của mình. Sau khi làm vậy thì anh ta sẽ đạt được nhiều thứ, bạn có nghĩ vậy không?

Rất tiếc, đó chỉ là ảo tưởng.
Một người đàn ông không có khuôn mặt thì cũng chẳng có mắt để mà nhìn thấy gì, hắn cũng sẽ chẳng đạt được bất cứ thứ gì cả.
[1]


Thông tin bên lề

Tham khảo

  1. Deirdre on Tumblr
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.