FANDOM


CE này chỉ có thể nhận được thông qua việc tăng Mức độ gắn bó với "Ông Lão Trên Núi" lên 10. Nó đã đạt cấp độ tối đa sẵn.

Hiệu ứng

Debuffres
Hiệu ứng
Khi trang bị cho "Ông Lão Trên Núi",
Kháng debuff của bản thân +100%.

Thông tin chi tiết

もはや語るべき教えも、

語るべき自身もない。
剣士は天命の御遣いとなり、
その業は達人の域を過ぎた。

晩鐘を見届けること幾星霜。
それはもはや生命とは呼べず、
自然、現象の域に踏み込んだ。

幽谷において生死の境は曖昧なり。
死に触れ続けた剣士は、
死にながらにして生き続ける。

自らが立てた、山の翁の伝説のように。

Đó không còn là câu chuyện ta nên kể lại,

Ta cũng không còn là người nên được nhắc đến.
Kiếm sĩ là người thực hiện ý nguyện của trời,
Đó là công việc đã vượt qua khái niệm của một bậc thầy.

Ta lắng nghe tiếng chuông đêm qua biết bao năm tháng gian khổ.
Ta không thể được gọi là một “Sinh mệnh”,
Ta đã trở thành một hiện tượng, ta hòa làm một với tự nhiên.

Nơi u cốc tăm tối, ranh giới giữa sống và chết trở nên mờ nhạt.
Người kiếm sĩ vẫn hằng ngày tiếp xúc với cái chết,
Ông ta chết, nhưng ông ta vẫn tiếp tục sống.

Ông ta vẫn tự mình đứng đó, truyền thuyết về một Sơn Lão.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.