FANDOM


Dodge
Vẻ Đẹp Của Rắc Rối Với Phụ Nữ A
Có cơ hội nhận trạng thái né tránh trong 1 lượt.
Tauntstatus Khiêu khích địch tấn công bản thân trong 1 lượt.
Resistancedown Giảm kháng mê hoặc từ kẻ địch Nữ đi 80% trong 3 lượt. [Điểm trừ]
Cấp 12345678910
Avoid Cơ hội né tránh + 60%64%68%72%76%80%84%88%92%100%
Thời gian chờ 12 1110
Servant sở hữu kĩ năng
Fionnicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.