FANDOM


CE này chỉ có thể nhận được thông qua việc tăng Mức độ gắn bó với Tawara Touta lên 10. Nó đã được giải phóng cực đại sẵn.

Hiệu ứng

Healarrow
Hiệu ứng
Khi được trang bị cho Tawara Touta,
Grants 500 HP Regen per turn to all allies while he's on the field.


Thông tin chi tiết

名刀など要らぬ、名弓など欲しくもない。

名槍など物干し竿にでも使えばいい。
だが、これだけは。これだけは欲しい。
是が非でも欲しい。

この俵は、人を幸福にするためだけの代物だ。
誰も不幸にならず、誰もが幸福に腹を満たせる。

まあ、もちろんこの俵の力を欲しがる無法者が
現れるかもしれないが―――。
俺が俵を三つ抱えてトンズラすれば済む話だ!
ちょいとばかり重たそうだが、そも幸福とは重い物。
英雄とは重い物を抱え慣れているヤツなのでな!

Tôi không cần một thanh kiếm quý, cũng không cần một cây cung quý.

Và nếu có một ngọn lao quý, tôi sẽ dùng nó làm sào phơi đồ mà thôi. Nhưng chỉ có duy nhất một thứ mà tôi luôn mong muốn. Tôi muốn có nó dù bằng bất cứ giá nào đi nữa.

Những bao gạo này tồn tại để mang lại hạnh phúc cho người khác. Không ai lại thích bất hạnh cả, và ai cũng sẽ thích được ăn no mỗi ngày.

Mà, thực ra có vài tên xấu xa cũng thèm khát sức mạnh của những bao gạo này và tìm tới tôi. Nhưng mà... những lúc đó thì tôi chỉ cần đơn giản vác 3 bao gạo rồi 36 kế chuồn là thượng sách, thế là xong chuyện!

Đúng là 3 bao gạo thì có hơi nặng thật, nhưng sức nặng đó là tượng trưng cho hạnh phúc của mọi người mà tôi phải vác lên mình. Và các anh hùng thường phải vác nhiều thứ nặng hơn thế nữa cơ mà, không phải sao!

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.