Wikia Fate Grand Order Việt Nam
Advertisement
Tên Tiếng Nhật Icon Mô Tả
竜の逆鱗 Dragons reverse scale.png 竜種の顎の下に逆さについた鱗
The reverse scale beneath the chin of Dragons.
Rớt từ
Fafnir / Dragon / Bašmu
Địa Điểm [Số lượng] [AP cần]
Cavalry Training Field(Advanced) [0~1] [30 AP]

Cavalry Training Field(Expert) [0~1] [40 AP]
Babylonia - Knot of Heaven and Earth [1] [21AP]

Servant
Bản mẫu:Matthew Kyrielite0/15
Total:15
Sabericon2.png
Bản mẫu:Tooltip Altria Pendragon
5/30
Total:35
ArthurIcon.png

Sabericon.png

Arthur Pendragon (Prototype)

5✪


ArthurIcon.png
Tên tiếng Nhật
アーサー・ペンドラゴン〔プロトタイプ〕
ATK HP
1926/12465 2049/13975
ATK lvl 100 HP lvl 100
13645 15310
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Mặt đất Đúng Luật・Tốt
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Arthur, Brynhildr's Beloved, Rồng, Mặt đất hoặc Bầu trời, Humanoid, Vua, Nam, Riding, Servant, Weak to Enuma Elish Gây sát thương toàn bộ.
(Tác dụng phụ) Tăng sát thương NP trong 1 lượt [Hiệu ứng này kích hoạt đầu tiên]
Thẻ mệnh lệnh: QAABB.png
Loại thẻ Bảo Khí :
Buster.png
5/0
Total:5
Altericon.png
Bản mẫu:Tooltip Altria Pendragon (Alter)
6/0
Total:6
Lilyicon.png
Bản mẫu:Tooltip Altria Pendragon (Lily)
4/24
Total:28
Siegicon.png
Bản mẫu:Tooltip Siegfried
4/24
Total:28
Mordredicon.png

Sabericon.png

Mordred

5✪


Mordredicon.png
Tên tiếng Nhật
モードレッド
ATK HP
1811/11723 2153/14680
ATK lvl 100 HP lvl 100
12833 16083
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Mặt đất Cuồng chiến・Trung lập
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Rồng, Mặt đất hoặc Bầu trời, Nữ, Humanoid, Ngự thuật, Saberface, Servant, Weak to Enuma Elish Tấn công toàn bộ
(OC) Gây thêm sát thương với Artoria/Arthur.
Hồi phục NP.
Thẻ mệnh lệnh: QAABB.png
Loại thẻ Bảo Khí :
Buster.png
5/30
Total:35
Lancelot Saber icon.png
Bản mẫu:Tooltip Lancelot (Saber)
4/0
Total:4
Gawainicon.png
Bản mẫu:Tooltip Gawain
4/18
Total:22
Eliz Brave icon.png
Bản mẫu:Tooltip Elizabeth Bathory (Brave)
0/24
Total:24
Gilicon.png
Bản mẫu:Tooltip Gilgamesh
6/0
Total:6
Euryale.png
Bản mẫu:Tooltip Euryale
3/15
Total:18
Kogilicon.png
Bản mẫu:Tooltip Ko-Gil
5/0
Total:5
Arturia lancer icon.png
Bản mẫu:Tooltip Artoria Pendragon (Lancer)
5/0
Total:5
Elizaicon.png
Bản mẫu:Tooltip Elizabeth Bathory
4/18
Total:22
Alterlancericon.png
Bản mẫu:Tooltip Artoria Pendragon (Lancer Alter)
6/0
Total:6
Shuwenicon.png
Bản mẫu:Tooltip Li Shuwen (Lancer)
4/0
Total:4
KiyohimeLancericon.png
Bản mẫu:Tooltip Kiyohime (Lancer)
0/24
Total:24
Vlad (Extra) icon.png
Bản mẫu:Tooltip Vlad III (EXTRA)
4/0
Total:4
Drakeicon.png
Bản mẫu:Tooltip Francis Drake
6/0
Total:6
Quetzicon.png
Bản mẫu:Tooltip Quetzalcoatl
6/0
Total:6
S179.png
Bản mẫu:Tooltip Artoria Pendragon (Rider Alter)
4/18
Total:22
Marthaicon.png
Bản mẫu:Tooltip Saint Martha
4/24
Total:28
Santaaltericon.png

Ridericon.png

Artoria Pendragon (Alter)

4✪


Santaaltericon.png
Tên tiếng Nhật
アルトリア・ペンドラゴン[サンタオルタ]
ATK HP
1543/9258 1805/11286
ATK lvl 100 HP lvl 100
11209 13684
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Nam tính Đúng luật・ Tốt
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Artoria, Rồng, Nữ, Vua, Humanoid, Riding, Saberface, Servant, Weak to Enuma Elish Tấn công diện rộng.
(OC) Hồi phục NP.
Thẻ mệnh lệnh: QAABB.png
Loại thẻ Bảo Khí :
Buster.png
0/24
Total:24
Merlinicon.png
Bản mẫu:Tooltip Merlin
5/0
Total:5
Elizhallowicon.png
Bản mẫu:Tooltip Elizabeth Bathory (Halloween)
0/24
Total:24
Heroinexicon.png

Assassinicon.png

Mysterious Heroine X

5✪


Heroinexicon.png
Tên tiếng Nhật
謎のヒロインX
ATK HP
1817/11761 1862/12696
ATK lvl 100 HP lvl 100
12874 13909
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Ngôi sao Cuồn chiến・ Tốt
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Artoria, Rồng, Nữ, Humanoid, Vua, Riding, Saberface, Servant Tấn công toàn bộ.
(OC) Gây thêm sát thương lên Saberface.
Thẻ mệnh lệnh: QQAAB.png
Loại thẻ Bảo Khí :
Quick.png
6/0
Total:6
Sthenoicon.png
Bản mẫu:Tooltip Stheno
4/24
Total:28
Vladicon.png
Bản mẫu:Tooltip Vlad III
3/18
Total:21
Yorimitsuicon.png
Bản mẫu:Tooltip Minamoto no Yorimitsu
5/0
Total:5
MHX(Alter)icon.png

Berserkericon.png

Mysterious Heroine X (Alter)

5✪


140
Tên tiếng Nhật
謎のヒロインX〔オルタ〕
ATK HP
1717 / 11113 2079 / 14175
ATK lvl 100 HP lvl 100
12165 15529
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Ngôi sao Trung lập · Tà ác
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Artoria, Rồng, Nữ, Humanoid, Vua, Saberface, Servant Gây sát thương cho một mục tiêu.
(OC) Gây sát thêm sát thương cho Sabericon.png lớp Saber.
Thẻ mệnh lệnh: QQABB.png
Loại thẻ Bảo Khí :
Quick.png
5/0
Total:5
Heraclesicon.png
Bản mẫu:Tooltip Heracles
4/24
Total:28
Lanceloticon.png
Bản mẫu:Tooltip Lancelot
3/18
Total:21
Beowulficon.png

Berserkericon.png

Beowulf

4✪


Beowulficon.png
Tên tiếng Nhật
ベオウルフ
ATK HP
1707/10247 1652/10327
ATK lvl 100 HP lvl 100
12407 12521
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Mặt đất Cuồng chiến・ Tốt
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Brynhildr's Beloved, Mặt đất hoặc Bầu trời, Humanoid, Vua, Nam, Servant, Weak to Enuma Elish Đòn tấn công sẽ bỏ qua né tránh của đối phương 1 lượt.
Gây sát thương lên 1 kẻ địch.
(OC) Giảm chí mạng địch trong 3 lượt.
Thẻ mệnh lệnh: QABBB.png
Loại thẻ Bảo Khí :
Buster.png
6/0
Total:6
Kiyohimeicon.png
Bản mẫu:Tooltip Kiyohime
4/21
Total:25
MarthaRulericon.png
Bản mẫu:Tooltip Saint Martha (Ruler)
0/36
Total:36
Edmondicon.png
Bản mẫu:Tooltip Edmond Dantes
0/45
Total:45
Angraicon.png
Bản mẫu:Tooltip Angra Mainyu
10/0
Total:10
MeltlilithIcon.png
Bản mẫu:Tooltip Meltlilith
0/27
Total:27
Icon Servant 190.png
Bản mẫu:Tooltip Mecha Eli-chan
0/21
Total:21
Icon Servant 191.png
Bản mẫu:Tooltip Mecha Eli-chan Mk.II
0/21
Total:21
Icon Servant 198.png

Class-Foreigner-Gold.png

Katsushika Hokusai

5✪


Icon Servant 198.png
Tên tiếng Nhật
葛飾北斎
ATK HP
1870/12100 1940/13230
ATK lvl 100 HP lvl 100
13245 14494
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Nhân Hỗn độn・Trung dung
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Thần tính, Nữ, Dạng người, Servant, Yếu thế trước Enuma Elish. Gây sát thương lớn lên tất cả kẻ địch.
(Tác dụng phụ) Gây thêm sát thương với những kẻ địch có thuộc tính ẩn Nhân.
Thẻ mệnh lệnh: QAABB.png
Loại thẻ Bảo Khí :
Arts.png
0/45
Total:45
Advertisement