FANDOM


Tên Tiếng Nhật Icon Mô Tả
万死の毒針 Stinger of Certain Death この針の毒を受けたものはすぐには死ねず数多の死を繰り返し体験しその魂までも朽ち果てると云う。
Those who received poison of this needle claim that they can not die soon, as they will repeatedly experience a number of deaths, and their souls will eventually decay.
Rớt từ
Mushussu
Địa Điểm [Số lượng] [AP cần]
Babylonia - Wayfarer's Secret Path [4] [20AP]

Babylonia - Land On The Riverside [5] [21AP]
Babylonia - Prayer For Abundancy [9] [21AP]
Babylonia - Magical Beast Warfare Site [6] [21AP]
Babylonia - Knot of Heaven and Earth [5] [21AP]

Servant
ShinjukuArcherIcon24/108
Total:132
Medusalancericon24/0
Total:24
ColumbusIcon24/0
Total:24
Gilcastericon0/144
Total:144
Kinghassanicon
Kinghassanicon
Phát hiện bản mẫu lặp vòng: Bản mẫu:Tooltip "Ông Lão Trên Núi"
0/177
Total:177
Icon Servant 199

Assassinicon

Semiramis

5✪


Icon Servant 199
Tên tiếng Nhật
セミラミス
ATK HP
1747/11309 1945/13266
ATK lvl 100 HP lvl 100
12379 14533
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Địa Trật tự - Ác
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Thiên hoặc Địa, Hình người, Nữ, Servant, Yếu thế trước Enuma Elish, Thần tính, Nữ hoàng Gây sát thương lên toàn bộ kẻ địch.
Tăng phòng thủ cho toàn đội thêm 20% trong 3 lượt.
(Tác dụng phụ) Tăng sát thương của Bảo Khí. [Hiệu ứng này kích hoạt đầu tiên].
Thẻ mệnh lệnh: QAAAB
Loại thẻ Bảo Khí :
Buster
24/108
Total:132
AssassinofNightlessCity15/90
Total:105
S18515/90
Total:105
NobuSummer30/0
Total:30
Gorgonicon8/30
Total:38
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.