FANDOM


Healarrow
Vũ Nhân Tiên Giới A
Hồi HP của bản thân mỗi lượt trong 5 lượt.
Tăng tỉ lệ kháng xóa buff trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Hpregen HP hồi + 5005506006507007508008509001000
Removalresistup Tỉ lệ kháng xóa buff + 50%55%60%65%70%75%80%85%90%100%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
S230Icon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.