FANDOM


Target
Võ Thuật Trung Hoa (Lục Hợp Đại Thương) A+++
Surehit Nhận hiệu ứng bỏ qua né tránh trong 1 lượt.
Tăng sát thương chí mạng của bản thân trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Critdmgup Sát thương chí mạng + 50%55%60%65%70%75%80%85%90%100%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Shuwenicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.