FANDOM


StarAbsorb
Võ Luyện Chi Tộc Genji EX
Tăng khả năng hút sao của bản thân trong 3 lượt.
Tăng sát thương chí mạng của bản thân trong 3 đòn đánh, 3 lượt.
Cấp 12345678910
Critabsup Hút sao + 3000%3300%3600%3900%4200%4500%4800%5100%5400%6000%
Critdmgup Sát thương chí mạng + 40%42%44%46%48%50%52%54%56%60%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Yorimitsuicon

}}

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.