FANDOM


CE này chỉ có thể nhận được khi Triệu hồi bằng Điểm bạn bè.

Hiệu ứng

Deathresistup
Hiệu ứng thường
Tăng kháng đột tử của người đeo thêm 5%.
Hiệu ứng sau khi tiến hóa tối đa
Tăng kháng đột tử của người đeo thêm 10%.

Thông tin chi tiết

暗闇に蠢く影あり。
目を逸らさず見極めよ。
Có bóng người quằn quại trong bóng tối.

Đừng đưa mắt đi hướng khác mà hãy nhìn thật rõ.


Những thẻ có hiệu ứng tương tự

Bản mẫu:Similarce

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.