(Tạo trang mới với nội dung “{{activeskillpage |servanticons = {{Marie Antoinette (Caster)}} |img = invishield |name = Tuyệt Sắc Công Nương (Đại Dương) |rank = A |effect =…”)
 
(Tẩy trống trang)
 
Dòng 1: Dòng 1:
{{activeskillpage
 
|servanticons = {{Marie Antoinette (Caster)}}
 
|img = invishield
 
|name = Tuyệt Sắc Công Nương (Đại Dương)
 
|rank = A
 
|effect = {{Seffect|Invincible}} Nhận trạng thái Bất hoại cho 3 đòn đánh nhận vào kế tiếp.<br/>Tăng khả năng kháng debuff của bản thân trong 3 lượt.
 
|leveleffect = {{Seffect|Debuffresup}} Kháng Debuff +
 
|l1 = 30%
 
|l2 = 32%
 
|l3 = 34%
 
|l4 = 36%
 
|l5 = 38%
 
|l6 = 40%
 
|l7 = 42%
 
|l8 = 44%
 
|l9 = 46%
 
|l10 = 50%
 
|c1 = 8
 
|c2 = 8
 
|c3 = 8
 
|c4 = 8
 
|c5 = 8
 
|c6 = 7
 
|c7 = 7
 
|c8 = 7
 
|c9 = 7
 
|c10 = 6
 
}}
 

Bản hiện tại lúc 12:24, ngày 4 tháng 6 năm 2018

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.