FANDOM


Divinity
Truyền Thuyết Về Người Hùng Đỏ Thẫm EX
(Chỉ có thể sử dụng khi thanh NP có tối thiểu lượng % NP yêu cầu.)
NpChargeDrain Tiêu tốn 100% NP để sử dụng. [Demerit]
Kích hoạt ngẫu nhiên 1 trong 5 hiệu ứng dưới đây.
  • Tự Buff hiệu quả thẻ Buster bản thân trong 3 lượt.
  • Invincible Buff tất cả đồng minh trạng thái bất tử trong 1 lượt.
  • Hồi HP tất cả đồng minh.
  • Buff Atk tất cả đồng minh trong 1 lượt.
  • Tạo sao.
Cấp 12345678910
Busterupstatus Buster + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
HealEffect Hồi HP + 2000210022002300240025002600270028003000
Attackup Tấn công + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
GainStars Sao + 30323436384042444650
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Eliz Brave icon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.