FANDOM


CE này chỉ có thể nhận được thông qua việc tăng Mức độ gắn bó với Napoleon lên 10. Nó đã đạt cấp độ tối đa sẵn.

Hiệu ứng

Busterup
Hiệu ứng
Khi trang bị cho Napoleon,
Tăng tính năng thẻ Buster và sát thương NP của toàn đội thêm 10% khi ông ở trên sân.

Thông tin chi tiết

伝説によれば、

ナポレオンの辞書に不可能の文字はないという。

記録によれば、
ナポレオンはスペインの葉巻を愛好したという。

彼は否定しない。
姿形については冗談混じりにはぐらかすこともあるが、
こと伝説、逸話、記録については否定しない。
「少なくとも、今のオレには事実だろうさ」
そう言って笑ってみせる。

伝説と事実の相関、あるいは相克は、
無論、彼以外の英霊についても常につきまとう。
ならば、ナポレオン固有の特異性とは何か?

───すべてを受け入れるように振る舞うのだ。
───伝説も。逸話も。記録も。

Theo truyền thuyết,

Trong từ điển của Napoleon không có từ không thể.

Theo ghi chép,
Napoleon rất yêu thích xì gà Tây Ban Nha.

Ông không phủ nhận chúng.
Cũng có lúc ông né tránh trò đùa về ngoại hình của mình,
Nhưng ông không phủ nhận những truyền thuyết, giai thoại, ghi chép đó.
"Chí ít thì, chúng là sự thật với tôi của hiện tại."
Ông vừa nói vừa cười.

Sự tương quan và xung đột giữa truyền thuyết và sự thật,
Tất nhiên, cũng thường bám theo cả những Anh Linh khác ngoài ông.
Nếu vậy thì, điểm đặc biệt chỉ Napoleon có là gì?

... Chính là cách hành xử như thể chấp nhận mọi thứ.
... Cả truyền thuyết lẫn giai thoại và ghi chép.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.