FANDOM


Atk def up
Trash & Crash EX
Tăng sức tấn công bản thân trong 3 lượt.
Invinciblepierce Nhận hiệu ứng bỏ qua bất hoại trong 3 lượt.
Debuffatk Instapowerup Có 10% cơ hội gây đột tử kẻ địch khi tấn công 1 lần trong 3 lượt.
Tăng phòng thủ bản thân trong 1 lượt.
Stunstatus Gây choáng lên bản thân trong 1 lượt. [Điểm trừ]
Cấp 12345678910
Attackup Sát thương + 10%12%14%16%18%20%22%24%26%30%
Defenseup Phòng thủ + 10%12%14%16%18%20%22%24%26%30%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
PassionLipIcon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.