(Tạo trang mới với nội dung “{{passiveskillpage |servanticons = {{Elizabeth Bathory (Brave)}} |img = Missing |name = Trường Phái Kép |rank = E |effect = Không có hiệu ứng. }}”)
Thẻ: Soạn thảo trực quan
 
n (Đã khóa “Trường Phái Kép” (‎[edit=sysop] (vô thời hạn) ‎[move=sysop] (vô thời hạn)))
 

Bản hiện tại lúc 15:02, ngày 8 tháng 7 năm 2018

Missing.png
Trường Phái Kép E
Không có hiệu ứng.
Servant sở hữu kĩ năng
Eliz Brave icon.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.