FANDOM


Supression
Trước Của Trước B+
Npseal Khóa NP một kẻ địch trong 1 lượt.
Giảm phòng thủ của kẻ địch đó trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Defensedown Phòng thủ - 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
S186

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.