(Tạo trang mới với nội dung “<tabber> Hạng B+= <onlyinclude>{{#ifeq:{{{1|B+}}}|B+| {{Activeskillpage |servanticons = {{Houzouin Inshun}} |img = supression |name = Trước Của Tr…”)
 
Dòng 7: Dòng 7:
 
|name = Trước Của Trước
 
|name = Trước Của Trước
 
|rank = B+
 
|rank = B+
|effect = {{Seffect|Sealnp}} Khóa Bảo Khí của một kẻ địch trong 1 lượt.<br> Giảm phòng ngự của chúng trong 3 lượt.
+
|effect = {{Seffect|Sealnp}} Khóa NP một địch trong 1 lượt.<br> Giảm phòng thủ của địch đó trong 3 lượt.
 
|leveleffect = {{Seffect|Defensedown}} Phòng thủ -
 
|leveleffect = {{Seffect|Defensedown}} Phòng thủ -
 
|l1 = 10%
 
|l1 = 10%

Phiên bản lúc 06:15, ngày 26 tháng 3 năm 2018

Supression.png
Trước Của Trước B+
Npseal.png Khóa NP một địch trong 1 lượt.
Giảm phòng thủ của địch đó trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Defensedown.png Phòng thủ - 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%
Thời gian chờ 8 7 6
Servant sở hữu kĩ năng
S186.png

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.