Wikia Fate Grand Order Việt Nam
Advertisement

Beast II

Tiamat

★ ★ ★ ★ ★


Tên tiếng Nhật: ティアマト
Tên khác: Beast II
ID: 149 Cost: 16
ATK: 2,101 / 13,596 HP: 2,745 / 18,720
ATK Lv. 100: 14,883 HP Lv.100: 20,509
Lồng tiếng: Yūki Aoi Minh họa: Yamanaka Kotetsu
Thuộc tính ẩn: Beast Đường tăng trưởng: Tuyến tính
Hút sao: 104 Tạo sao: 9,9%
Sạc NP qua ATK: 0% Sạc NP qua DEF: 0%
Tỉ lệ tử: 11% Thuộc tính: Hỗn độn・Ác
Giới tính: Nữ
Đặc tính: Thần tính, Nữ (Femme Fatale), Khổng lồ (Dragonoid)
QAABB.png
Quick Hits1  |  Arts Hits1  |  Buster Hits1  |  Extra Hits1

Kĩ năng chủ động Kĩ năng bị động Bảo Khí Tiến hóa Nâng cấp kĩ năng Mức độ gắn bó Tiểu sử Thông tin bên lề

[[Category:]]

 1  năng 1=
 2 {{unlock|0}}
 3 {{:Uy Tín Lãnh Đạo|B}}
 4 |-|
 5  năng 2=
 6 {{unlock|1}}
 7 {{:Bộc Phát Ma Lực|A}}
 8 |-|
 9  năng 3=
10 {{unlock|3}}
11 {{:Trực Giác|A}}
Advertisement