CE này chỉ có thể nhận được thông qua việc tăng Mức độ gắn bó với William Shakespeare lên 10. Nó đã đạt cấp độ tối đa sẵn.

Hiệu ứng

Npacqui.png
Hiệu ứng
Khi trang bị cho William Shakespeare,
Tăng khả năng sạc NP của toàn đội thêm 15% khi ông ở trên sân.

Thông tin chi tiết

ヤバい。超ヤバい。一文字書く速度が段違い過ぎる。

棒を三本書いて「K」!
キーを一つ叩いて「K」!
つまり三倍速。むしろそれ以上。
キーを打つごとに際限なく高まっていく文章への意欲!
思考回路はひっきりなしに次の展開、
次の物語を紡ぎ出し、酩酊しているかのような心地よさ!
ふはははははははは! まさに吾輩の執筆速度は今、
阿修羅(東洋の偉い精霊?)
を凌駕していると言えるだろういえむしろ神をも上回ったとすら言えるのかもしRなイーのキーが壊RたんD
すKどおおおお!?

Tệ thật. Thực sự rất tệ. Sự cách biệt trong tốc độ viết một từ là quá lớn.

Để viết chữ "K" bằng bút phải dùng tới 3 nét! Trong khi ở đây chỉ cần bấm đúng một phím! Nghĩa là nhanh hơn gấp 3 lần. Có khi còn hơn nữa. Động lực viết bài của ta ngày một tăng lên với mỗi phím bấm! Tâm trí ta đang liên tục phát triển câu chuyện và tạo ra những điểm cao trào ấn tượng, một cảm giác thật sảng khoái!

Fuhahahahahahaha! Tốc độ viết của ta lúc này còn vượt qua cả Ashura, có khi còn vượt qua cả thánh th... liệt phím rồi!? Doumaaaaaa!!!!!!!

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.