(Tạo trang mới với nội dung “<tabber> Rank C= <onlyinclude>{{#ifeq:{{{1|C}}}|C| {{activeskillpage |servanticons = {{Frankenstein}} |img = stun |name = Tiếng Sầu Than Của Vật S…”)
 
 
Dòng 1: Dòng 1:
 
<tabber>
 
<tabber>
Rank C=
+
Hạng C=
 
<onlyinclude>{{#ifeq:{{{1|C}}}|C|
 
<onlyinclude>{{#ifeq:{{{1|C}}}|C|
 
{{activeskillpage
 
{{activeskillpage
Dòng 7: Dòng 7:
 
|name = Tiếng Sầu Than Của Vật Sống Trống Rỗng
 
|name = Tiếng Sầu Than Của Vật Sống Trống Rỗng
 
|rank = C
 
|rank = C
|effect = {{Seffect|Stunstatus}} Có 60% tỉ lệ gây Choáng một kẻ địch trong 1 lượt.<br/>Giảm phòng thủ của chúng trong 1 lượt. {{Upgrade Icon Text}}
+
|effect = {{Seffect|Stunstatus}} Có 60% hội gây choáng một kẻ địch trong 1 lượt.<br/>Giảm phòng thủ của kẻ địch đó trong 1 lượt. {{Upgrade Icon Text}}
 
|leveleffect = {{Seffect|Defensedown}} Phòng thủ -
 
|leveleffect = {{Seffect|Defensedown}} Phòng thủ -
 
|l1 = 20%
 
|l1 = 20%
Dòng 32: Dòng 32:
 
}}</onlyinclude>
 
}}</onlyinclude>
 
|-|
 
|-|
Rank D=
+
Hạng D=
 
<onlyinclude>{{#ifeq:{{{1|D}}}|D|
 
<onlyinclude>{{#ifeq:{{{1|D}}}|D|
 
{{activeskillpage
 
{{activeskillpage
Dòng 39: Dòng 39:
 
|name = Tiếng Sầu Than Của Vật Sống Trống Rỗng
 
|name = Tiếng Sầu Than Của Vật Sống Trống Rỗng
 
|rank = D
 
|rank = D
|effect = {{Seffect|Stunstatus}} Có 60% tỉ lệ gây Choáng một kẻ địch trong 1 lượt.<br/>Giảm phòng thủ của chúng trong 1 lượt.
+
|effect = {{Seffect|Stunstatus}} Có 60% hội gây choáng một kẻ địch trong 1 lượt.<br/>Giảm phòng thủ của kẻ địch đó trong 1 lượt.
 
|leveleffect = {{Seffect|Defensedown}} Phòng thủ -
 
|leveleffect = {{Seffect|Defensedown}} Phòng thủ -
 
|l1 = 10%
 
|l1 = 10%

Bản hiện tại lúc 09:55, ngày 3 tháng 5 năm 2018

Stun.png
Tiếng Sầu Than Của Vật Sống Trống Rỗng C
Stunstatus.png Có 60% cơ hội gây choáng một kẻ địch trong 1 lượt.
Giảm phòng thủ của kẻ địch đó trong 1 lượt. UpgradeIconText.png
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Defensedown.png Phòng thủ - 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 30%
Thời gian chờ 8 7 6
Servant sở hữu kĩ năng
Frankicon.png

Stun.png
Tiếng Sầu Than Của Vật Sống Trống Rỗng D
Stunstatus.png Có 60% cơ hội gây choáng một kẻ địch trong 1 lượt.
Giảm phòng thủ của kẻ địch đó trong 1 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Defensedown.png Phòng thủ - 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%
Thời gian chờ 8 7 6
Servant sở hữu kĩ năng
Frankicon.png

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.