Wikia Fate Grand Order Việt Nam
Busterup.png
Tiếng Hét Kiêu Hùng Của Chiến Binh B
Tăng tính năng thẻ Buster toàn đội trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Busterupstatus.png Buster + 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 25%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Leonidasicon.png
Bản mẫu:Tooltip Leonidas