FANDOM


Busterup
Tiếng Gầm Của Chiến Thần A+
Tăng tính năng thẻ Buster toàn đội trong 3 lượt.
Tăng sát thương của bản thân lên địch có đặc tính Nam thần thoại Hi Lạp trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Busterupstatus Buster + 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Powerup Sát thương + 50%55%60%65%70%75%80%85%90%100%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
BerserkerOfElDoradoIcon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.