FANDOM


Buffblock
Tiếng Cười Lớn Của Tên Hề A+
BuffBlock Ngăn một kẻ địch nhận buff trong 3 lượt.
Nguyền kẻ địch đó trong 5 lượt.
Cấp 12345678910
Curse Sát thương nguyền + 5005506006507007508008509001000
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Mephisicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.