FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 11:01, ngày 7 tháng 3 năm 2018ReiSr (tường | đóng góp)‎ . . (493 byte) (+493)‎ . . (Tạo trang mới với nội dung “{{#ifeq:{{{1|A+}}}|A+| {{activeskillpage |servanticons = {{Yan Qing}} |img = CritAbsorbDown |name = Thiên Xảo Tinh |rank = A+ |effect = {{Seffect|abs…”)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.