FANDOM


BStarAbsorb
Thiên Lý Nhãn (Siêu Việt) EX
Tăng hút sao cho thẻ Buster trong 3 lượt.
Sạc thanh NP.
Cấp 12345678910
Critabsup Hút sao thẻ Buster + 3000%3300%3600%3900%4200%4500%4800%5100%5400%6000%
NpCharge NP + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
S247Icon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.