FANDOM


CritGen
Thiên Lí Nhãn (Vẻ đẹp) B++
Tăng khả năng tạo sao toàn đội trong 3 lượt. UpgradeIconText
Tăng khả năng sạc NP toàn đội trong 3 lượt. UpgradeIconText
Cấp 12345678910
Stargainup Tạo sao + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Npchargeup Khả năng sạc NP + 10%12%14%16%18%20%22%24%26%30%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Fionnicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.