FANDOM


CritGen
Thiên Lí Nhãn A
Tăng khả năng tạo sao bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Stargainup Tạo sao + 20%22%24%26%28%30%32%34%36%40%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Arash

Class-Archer-Bronze

Arash

1✪


Arash
Tên tiếng Nhật
ビィビィ
ATK HP
1,057/5,816 1,424/7,122
ATK lvl 100 HP lvl 100
9,037 10,979
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Địa Hỗn độn・Trung dung
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Được Brynhildr yêu, Thiên hoặc Địa, Hình người, Nam, Servant, Yếu thế trước Enuma Elish Gây sát thương lên tất cả kẻ địch.

Tự sát. [Điểm trừ] Bất khả kháng, nhưng hồi sinh vẫn được kích hoạt.
(Hiệu ứng phụ) Tăng thêm sát thương.

Thẻ mệnh lệnh: QAABB
Loại thẻ Bảo Khí :
Buster

CritGen
Thiên Lí Nhãn B
Tăng khả năng tạo sao bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Stargainup Tạo sao + 19%20.9%22.8%24.7%26.6%28.5%30.4%32.3%34.2%38%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Fionnicon

CritGen
Thiên Lí Nhãn C+
Tăng khả năng tạo sao bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Stargainup Tạo sao + 18%19.8%21.6%23.4%25.2%27%28.8%30.6%32.4%36%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Arjunaicon

CritGen
Thiên Lí Nhãn C
Tăng khả năng tạo sao bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Stargainup Tạo sao + 16%17.6%19.2%20.8%22.4%24%25.6%27.2%28.8%32%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Emiyaicon

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.