FANDOM


CE này chỉ có thể nhận được khi Triệu hồi bằng Điểm bạn bè.
CE này không thể nhận được nữa từ khi Ra mắt chương Anastasia.

Hiệu ứng

Npdmg
Hiệu ứng thường
Tăng sát thương NP của người đeo thêm 5%.
Hiệu ứng sau khi tiến hóa tối đa
Tăng sát thương NP của người đeo thêm 10%.

Thông tin chi tiết

天よりの啓示。

我、真理を得る。

Mặc khải từ bầu trời.

Ta, có được chân lí.

Những thẻ có hiệu ứng tương tự

Bản mẫu:Similarce

Thực hiện

  • Dịch: Bạch Dạ
  • PR: Âm Châm
  • Trình bày: FGO Wikia Eng, Âm Châm
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.