CE này chỉ có thể nhận được thông qua việc tăng Mức độ gắn bó với Sasaki Kojirou lên 10. Nó đã được giải phóng cực đại sẵn.

Hiệu ứng

Quickup.png
Hiệu ứng
Khi trang bị cho Sasaki Kojirou,
Tăng tính năng thẻ Quick toàn đội thêm 15% khi anh ở trên sân.

Thông tin chi tiết

俗世との縁を絶ち、

生者として欲を謳い、
剣士として無限を目指した。
己が齢はとうに知らず、
己が姿は昔日の影もない。

鍛錬こそ我が日常。
日々は飽きる事なく続き、
臨終の間際、ゆらりと山中に出でて息を吐く。

―――絶刀はついに、虚空の月を一閃した。

Cắt đứt bản thân với thế tục.

Theo đuổi khát khao như một sinh vật sống. Nhắm đến sự vô tận trên danh nghĩa một kiếm sĩ. Đã từ lâu không còn rõ mình tồn tại từ lúc nào. Hình dáng này cũng không dựa trên cái bóng của quá khứ.

Rèn luyện bản thân mỗi ngày. Ngày qua ngày lặp lại mà không chán nản. Trước khi chết, nhẹ buông hơi thở cuối cùng giữa núi rừng.

― Cuối cùng thì với một nhát, thanh tuyệt kiếm này đã chém ra ánh trăng hư không.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.