(Tạo trang mới với nội dung “{{Activeskill2page |img = startnp |name = Thao Tác Chiyogami |rank = EX |effect = Sạc thanh NP cho 1 đồng minh.<br/>Tăng khả năng tạo sao củ…”)
 
 
(Không hiển thị phiên bản của một người dùng khác ở giữa)
Dòng 1: Dòng 1:
  +
<tabber>
  +
Hạng EX=
  +
<onlyinclude>{{#ifeq:{{{1|EX}}}|EX|
 
{{Activeskill2page
 
{{Activeskill2page
 
|img = startnp
 
|img = startnp
Dòng 15: Dòng 18:
 
|l9 = 18%
 
|l9 = 18%
 
|l10 = 20%
 
|l10 = 20%
|2leveleffect = {{Seffect|Starrateup}} Star Rate +
+
|2leveleffect = {{Seffect|Starrateup}} Tạo sao +
 
|2l1 = 30%
 
|2l1 = 30%
 
|2l2 = 32%
 
|2l2 = 32%
Dòng 31: Dòng 34:
 
|servanticons = {{Osakabehime}}
 
|servanticons = {{Osakabehime}}
 
}}
 
}}
  +
}}</onlyinclude>
  +
</tabber>

Bản hiện tại lúc 04:41, ngày 4 tháng 3 năm 2018

Startnp.png
Thao Tác Chiyogami EX
Sạc thanh NP cho 1 đồng minh.
Tăng khả năng tạo sao của đồng minh đó trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NpCharge.png NP + 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%
Stargainup.png Tạo sao + 30% 32% 34% 36% 38% 40% 42% 44% 46% 50%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Icon Servant 189.png

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.