FANDOM


CE này chỉ có thể nhận được khi Triệu hồi bằng Điểm bạn bè.

Hiệu ứng

Starzoom
Hiệu ứng thường
Tăng khả năng hút sao của người đeo thêm 50%.
Hiệu ứng sau khi tiến hóa tối đa
Tăng khả năng hút sao của người đeo thêm 100%.

Thông tin chi tiết

目覚めよ。
すべてを照らす光の下に。
Hãy thức tỉnh.
Dưới ánh sáng chiếu rọi vạn vật.

Những thẻ có hiệu ứng tương tự

Bản mẫu:Similarce

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.