FANDOM


Busterup
Thủy Dục Chuyển Thân (Thay Đổi Trang Phục Đi Biển) A
Buff hiệu quả thẻ Buster bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Busterupstatus Buster + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
KiyohimeLancericon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.