FANDOM


CE này chỉ có thể nhận được thông qua việc tăng Mức độ gắn bó với EMIYA lên 10. Nó đã được giải phóng cực đại sẵn.

Hiệu ứng

Npdmg
Hiệu ứng
Khi trang bị cho EMIYA,
Tăng sát thương NP của chính mình thêm 30%.
Có 30% Cơ hội nhận 5 sao critical khi tấn công.

Thông tin chi tiết

砲弾飛び交う平原を走る騎影一つ。

守護者は確実に、迅速に、
そして無慈悲に標的を制圧する。

与えられた使命に逆らう術はなく、
望んだほどの命を救う事はできずとも。

その志は炎の如く四肢を覆い、
運命に抗い続ける。

Một bóng ảnh băng qua bình nguyên đầy súng đạn.

Vị thủ hộ giả có tốc độ và sự chuẩn xác,
anh ta không khoan dung mà đàn áp con mồi.

Không biện pháp chống lại nhiệm vụ được giao,
không cách nào cứu lại những sinh mạng mình muốn bảo vệ.

Với ý chí cháy bỏng như ngọn lửa phủ khắp thân thể,
con người đó vẫn tiếp tục chống lại số phận.[1]


Thông tin bên lề

  • Hình ảnh của CE này mô tả EMIYA.

Tham khảo

  1. Deirdre on Tumblr
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.