FANDOM


Taunt
Thể Chất Kẻ Bị Ngược Đãi A
Tauntstatus Khiêu khích kẻ địch tấn công bản thân trong 1 lượt.
Tăng phòng thủ của bản thân trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Defenseup Phòng thủ + 10%12%14%16%18%20%22%24%26%30%
Thời gian chờ 6 54
Servant sở hữu kĩ năng
PassionLipIcon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.