Wikia Fate Grand Order Việt Nam
 
Dòng 17: Dòng 17:
 
|l9 = 24%
 
|l9 = 24%
 
|l10 = 30%
 
|l10 = 30%
|c1 = 7
+
|c1 = 8
|c6 = 6
+
|c6 = 7
|c10 = 5
+
|c10 = 6
 
|servanticons = {{Miyamoto Musashi}}
 
|servanticons = {{Miyamoto Musashi}}
|c2 = 7
+
|c2 = 8
|c3 = 7
+
|c3 = 8
|c4 = 7
+
|c4 = 8
|c5 = 7
+
|c5 = 8
|c7 = 6
+
|c7 = 7
|c8 = 6
+
|c8 = 7
|c9 = 6
+
|c9 = 7
 
}}
 
}}

Bản hiện tại lúc 11:33, ngày 3 tháng 4 năm 2018

FifthForm.png
Thế Thứ Năm A
Hitcountup.png Gấp đôi số đòn đánh thường của bản thân trong 1 lượt.

Uy lực mỗi đòn đánh thường giảm 50%.
Tăng sát thương đòn đánh thường của bản thân trong 1 lượt.

Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Powerup.png Sát thương + 0% 3% 6% 9% 13% 15% 18% 21% 24% 30%
Thời gian chờ 8 7 6
Servant sở hữu kĩ năng
Musashi icon.png

Sabericon.png

Miyamoto Musashi

5✪


Musashi icon.png
Tên tiếng Nhật
新免武蔵守藤原玄信
ATK HP
1,860/12,037 1,999/13,635
ATK lvl 100 HP lvl 100
13,176 14,938
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Nhân Hỗn độn ・ Thiện
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Nữ, Hình người, Servant, Yếu thế trước Enuma Elish Gây sát thương lớn lên một kẻ địch.
Xóa bỏ buff của kẻ địch đó. 20%.
(Hiệu ứng phụ) Tăng sát thương Bảo Khí trong 1 lượt.
[Hiệu ứng này xảy ra trước].
Thẻ mệnh lệnh: QABBB.png
Loại thẻ Bảo Khí :
Buster.png