FANDOM


Taunt
Thế Đứng Hộ Pháp B
Tauntstatus Khiêu khích địch tấn công bản thân trong 1 lượt.
Tăng phòng thủ của bản thân trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Defenseup Phòng thủ + 30%33%36%39%42%45%48%51%54%60%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Mashibouicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.