Wikia Fate Grand Order Việt Nam

Divinity.png
Thần Tính A++
Tăng sát thương của bản thân thêm 230.
Servant sở hữu kĩ năng
TamamoLancericon.png
Bản mẫu:Tooltip Tamamo no Mae (Lancer)

Divinity.png
Thần Tính A
Tăng sát thương của bản thân thêm 200.
Servant sở hữu kĩ năng
Ramaicon.png
Bản mẫu:Tooltip Rama
Suzuka.png
Bản mẫu:Tooltip Suzuka Gozen
Karnaicon.png
Bản mẫu:Tooltip Karna
Jaguarmanicon.png
Bản mẫu:Tooltip Jaguar Man
Tamamocastericon.png
Bản mẫu:Tooltip Tamamo no Mae
Heraclesicon.png
Bản mẫu:Tooltip Heracles

Divinity.png
Thần Tính B+
Tăng sát thương của bản thân thêm 185.
Servant sở hữu kĩ năng
NitoSummer.png
Bản mẫu:Tooltip Nitocris (Assassin)

Divinity.png
Thần Tính B
Tăng sát thương của bản thân thêm 175.
Servant sở hữu kĩ năng
Attilaicon.png
Bản mẫu:Tooltip Altera
Gilicon.png
Bản mẫu:Tooltip Gilgamesh
Arjunaicon.png
Bản mẫu:Tooltip Arjuna
Kogilicon.png
Bản mẫu:Tooltip Ko-Gil
Icon Servant 197.png
Bản mẫu:Tooltip Attila the San(ta)
Cuicon.png
Bản mẫu:Tooltip Cu Chulainn
Cuprotoicon.png
Bản mẫu:Tooltip Cu Chulainn (Prototype)
Ozymandiasicon.png
Bản mẫu:Tooltip Ozymandias
Cucastericon.png
Bản mẫu:Tooltip Cu Chulainn (Caster)
Nitocrisicon.png
Bản mẫu:Tooltip Nitocris
Gilcastericon.png
Bản mẫu:Tooltip Gilgamesh (Caster)
BerserkerOfElDoradoIcon.png
Bản mẫu:Tooltip Penthesilea
Icon Servant 195.png

Class-Foreigner-Gold.png

Abigail Williams

5✪


Icon Servant 195.png
Tên tiếng Nhật
アビゲイル・ウィリアムズ
ATK HP
1870/12100 2019/13770
ATK lvl 100 HP lvl 100
13245 15086
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Địa Hỗn độn・Ác
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Thần tính, Địa hoặc Thiên, Nữ, Hình người, Servant Xóa buff của một kẻ địch. [Hiệu ứng này kích hoạt trước]
Gây sát thương lên kẻ địch đó.
(Tác dụng phụ) Giảm tỉ lệ chí mạng của kẻ địch đó trong 1 lượt.
Thẻ mệnh lệnh: QAAAB.png
Loại thẻ Bảo Khí :
Buster.png
Icon Servant 198.png

Class-Foreigner-Gold.png

Katsushika Hokusai

5✪


Icon Servant 198.png
Tên tiếng Nhật
葛飾北斎
ATK HP
1870/12100 1940/13230
ATK lvl 100 HP lvl 100
13245 14494
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Nhân Hỗn độn・Trung dung
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Thần tính, Nữ, Dạng người, Servant, Yếu thế trước Enuma Elish. Gây sát thương lớn lên tất cả kẻ địch.
(Tác dụng phụ) Gây thêm sát thương với những kẻ địch có thuộc tính ẩn Nhân.
Thẻ mệnh lệnh: QAABB.png
Loại thẻ Bảo Khí :
Arts.png

Divinity.png
Thần Tính B-
Tăng sát thương của bản thân thêm 170.
Servant sở hữu kĩ năng
Icon S211.png
Bản mẫu:Tooltip Sakamoto Ryouma

Divinity.png
Thần Tính C
Tăng sát thương của bản thân thêm 150.
Servant sở hữu kĩ năng
ChironIcon.png
Bản mẫu:Tooltip Chiron
S181.png
Bản mẫu:Tooltip Minamoto no Yorimitsu (Lancer)
Marthaicon.png
Bản mẫu:Tooltip Saint Martha
Iskandaricon.png
Bản mẫu:Tooltip Iskandar
Kintokiridericon.png
Bản mẫu:Tooltip Sakata Kintoki (Rider)
AchillesIcon.png
Bản mẫu:Tooltip Achilles
ShutenIcon.png
Bản mẫu:Tooltip Shuten Douji
Icon Servant 189.png
Bản mẫu:Tooltip Osakabehime
Icon Servant 199.png

Assassinicon.png

Semiramis

5✪


Icon Servant 199.png
Tên tiếng Nhật
セミラミス
ATK HP
1747/11309 1945/13266
ATK lvl 100 HP lvl 100
12379 14533
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Địa Trật tự - Ác
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Thiên hoặc Địa, Hình người, Nữ, Servant, Yếu thế trước Enuma Elish, Thần tính, Nữ hoàng Gây sát thương lên toàn bộ kẻ địch.
Tăng phòng thủ cho toàn đội thêm 20% trong 3 lượt.
(Tác dụng phụ) Tăng sát thương của Bảo Khí. [Hiệu ứng này kích hoạt đầu tiên].
Thẻ mệnh lệnh: QAAAB.png
Loại thẻ Bảo Khí :
Buster.png
CuAltericon.png
Bản mẫu:Tooltip Cu Chulainn (Alter)
Yorimitsuicon.png
Bản mẫu:Tooltip Minamoto no Yorimitsu
Oxicon.png

Divinity.png
Thần Tính D
Tăng sát thương của bản thân thêm 125.
Servant sở hữu kĩ năng
Caesaricon.png
Bản mẫu:Tooltip Gaius Julius Caesar
Fionnicon.png
Bản mẫu:Tooltip Fionn mac Cumhaill
Xuanzangicon.png
Bản mẫu:Tooltip Xuanzang
Cleopatra icon.png
Bản mẫu:Tooltip Cleopatra
Sakataicon.png
Bản mẫu:Tooltip Sakata Kintoki

Divinity.png
Thần Tính E
Tăng sát thương của bản thân thêm 100.
Servant sở hữu kĩ năng
Brynicon.png
Bản mẫu:Tooltip Brynhildr
Alexandericon.png

Class-Rider-Silver.png

Alexander

3✪


Alexandericon.png
Tên tiếng Nhật
アレキサンダー
ATK HP
1366/7356 1979/8640
ATK lvl 100 HP lvl 100
9955 11714
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Man Neutral ・ Good
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Divine, Greek Mythology Males, Humanoid, King, Male, Riding, Servant, Weak to Enuma Elish Deals damage to all enemies.
(OC) Gain critical stars.
Thẻ mệnh lệnh: QQAAB.png
Loại thẻ Bảo Khí :
Quick.png

Divinity.png
Thần Tính E-
Tăng sát thương của bản thân thêm 95.
Servant sở hữu kĩ năng
Medusaicon.png
Bản mẫu:Tooltip Medusa