FANDOM


Divinity
Thần Tính A++
Tăng sát thương của bản thân thêm 230.
Servant sở hữu kĩ năng
TamamoLancericon

Divinity
Thần Tính B+
Tăng sát thương của bản thân thêm 185.
Servant sở hữu kĩ năng
NitoSummer

Divinity
Thần Tính B
Tăng sát thương của bản thân thêm 175.
Servant sở hữu kĩ năng
Attilaicon Gilicon Arjunaicon Kogilicon Icon Servant 197 Cuicon Cuprotoicon Ozymandiasicon Cucastericon Nitocrisicon Gilcastericon BerserkerOfElDoradoIcon Icon Servant 195

Class-Foreigner-Gold

Abigail Williams

5✪


Icon Servant 195
Tên tiếng Nhật
アビゲイル・ウィリアムズ
ATK HP
1870/12100 2019/13770
ATK lvl 100 HP lvl 100
13245 15086
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Địa Hỗn độn・Ác
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Thần tính, Địa hoặc Thiên, Nữ, Hình người, Servant Xóa buff của một kẻ địch. [Hiệu ứng này kích hoạt trước]
Gây sát thương lên kẻ địch đó.
(Tác dụng phụ) Giảm tỉ lệ chí mạng của kẻ địch đó trong 1 lượt.
Thẻ mệnh lệnh: QAAAB
Loại thẻ Bảo Khí :
Buster
Icon Servant 198

Class-Foreigner-Gold

Katsushika Hokusai

5✪


Icon Servant 198
Tên tiếng Nhật
葛飾北斎
ATK HP
1870/12100 1940/13230
ATK lvl 100 HP lvl 100
13245 14494
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Nhân Hỗn độn・Trung dung
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Thần tính, Nữ, Dạng người, Servant, Yếu thế trước Enuma Elish. Gây sát thương lớn lên tất cả kẻ địch.
(Tác dụng phụ) Gây thêm sát thương với những kẻ địch có thuộc tính ẩn Nhân.
Thẻ mệnh lệnh: QAABB
Loại thẻ Bảo Khí :
Arts

Divinity
Thần Tính B-
Tăng sát thương của bản thân thêm 170.
Servant sở hữu kĩ năng
Icon S211

Divinity
Thần Tính C
Tăng sát thương của bản thân thêm 150.
Servant sở hữu kĩ năng
ChironIcon S181 Marthaicon Iskandaricon Kintokiridericon AchillesIcon ShutenIcon Icon Servant 189 Icon Servant 199

Assassinicon

Semiramis

5✪


Icon Servant 199
Tên tiếng Nhật
セミラミス
ATK HP
1747/11309 1945/13266
ATK lvl 100 HP lvl 100
12379 14533
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Địa Trật tự - Ác
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Thiên hoặc Địa, Hình người, Nữ, Servant, Yếu thế trước Enuma Elish, Thần tính, Nữ hoàng Gây sát thương lên toàn bộ kẻ địch.
Tăng phòng thủ cho toàn đội thêm 20% trong 3 lượt.
(Tác dụng phụ) Tăng sát thương của Bảo Khí. [Hiệu ứng này kích hoạt đầu tiên].
Thẻ mệnh lệnh: QAAAB
Loại thẻ Bảo Khí :
Buster
CuAltericon Yorimitsuicon Oxicon

Divinity
Thần Tính E
Tăng sát thương của bản thân thêm 100.
Servant sở hữu kĩ năng
Brynicon Alexandericon

Class-Rider-Silver

Alexander

3✪


Alexandericon
Tên tiếng Nhật
アレキサンダー
ATK HP
1366/7356 1979/8640
ATK lvl 100 HP lvl 100
9955 11714
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Man Neutral ・ Good
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Divine, Greek Mythology Males, Humanoid, King, Male, Riding, Servant, Weak to Enuma Elish Deals damage to all enemies.
(OC) Gain critical stars.
Thẻ mệnh lệnh: QQAAB
Loại thẻ Bảo Khí :
Quick

Divinity
Thần Tính E-
Tăng sát thương của bản thân thêm 95.
Servant sở hữu kĩ năng
Medusaicon

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.