FANDOM


Startnp
Thần Điện Máu Tươi B
NpCharge Sạc thanh NP của bản thân thêm 20%.
Tăng khả năng sạc NP của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Npchargeup Khả năng sạc NP + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Medusaicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.