FANDOM


Immune Debuff
Thân Thể Trời Sinh (Biển) A
Debuffimmune Nhận được Hiệu ứng Kháng Debuff trong 1 lần.
Hồi HP cho bản thân.
Cấp 12345678910
HealEffect HP hồi + 1000120014001600180020002200240026003000
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
MarthaRulericon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.