Wikia Fate Grand Order Việt Nam
Sq.png

Thánh Tinh Thạch (hay Saint Quartz, gem) là vật phẩm cao cấp trong Fate/Grand Order.

Công dụng

Thánh Tinh Thạch thường được dùng để triệu hồi ServantCE. Mỗi lượt quay tốn 3 Thánh Tinh Thạch, hoặc bạn có thể quay liên tục 10 lần với 30 Thánh Tinh Thạch. Triệu hồi bằng Thánh Tinh Thạch luôn luôn đảm bảo quay ra thẻ 3★ trở lên.

Ngoài việc dùng để triệu hồi thì 1 Thánh Tinh Thạch còn có những công dụng sau:

 • Hồi 100% tổng AP cho Master. Điều này sẽ làm cho bạn tạm thời có lượng AP cao hơn mức AP tối đa của bạn.
 • Nếu bạn bị đánh bại trong một trận đấu và chỉ có từ 2 lệnh chú trở xuống, nó sẽ giúp bạn hồi sinh toàn bộ đội hình với 100% NP.

Cách nhận

Saintquartz.png

Sau đây là những cách để nhận được Thánh Tinh Thạch:

 • Mua bằng tiền thật
 • Đăng nhập hằng ngày
 • Làm quest
 • Phần thưởng từ sự kiện
 • Đổi Thánh Tinh Phiến
 • Nâng điểm gắn bó của Servant bạn có đến cấp nhất định
 • Đền bù từ bảo trì
 • Trong các dịp đặc biệt do nhà sản xuất game đặt ra

Giá mua

 • 1 Thánh Tinh Thạch mua: 120 ¥
 • 4 Thánh Tinh Thạch mua + 1 Thánh Tinh Thạch tặng: 480 ¥
 • 12 Thánh Tinh Thạch mua + 6 Thánh Tinh Thạch tặng: 1400 ¥
 • 25 Thánh Tinh Thạch mua + 16 Thánh Tinh Thạch tặng: 2900 ¥
 • 42 Thánh Tinh Thạch mua + 34 Thánh Tinh Thạch tặng: 4800 ¥
 • 86 Thánh Tinh Thạch mua + 81 Thánh Tinh Thạch tặng: 9800 ¥

 • 1 Thánh Tinh Thạch mua: $0.99
 • 4 Thánh Tinh Thạch mua + 1 Thánh Tinh Thạch tặng: $3.99
 • 12 Thánh Tinh Thạch mua + 4 Thánh Tinh Thạch tặng: $11.99
 • 25 Thánh Tinh Thạch mua + 11 Thánh Tinh Thạch tặng: $23.99
 • 42 Thánh Tinh Thạch mua + 23 Thánh Tinh Thạch tặng: $39.99
 • 86 Thánh Tinh Thạch mua + 54 Thánh Tinh Thạch tặng: $79.99

 • 1 Thánh Tinh Thạch mua: 25 000 VND
 • 4 Thánh Tinh Thạch mua + 1 Thánh Tinh Thạch tặng: 102 000 VND
 • 12 Thánh Tinh Thạch mua + 4 Thánh Tinh Thạch tặng: 297 000 VND
 • 25 Thánh Tinh Thạch mua + 11 Thánh Tinh Thạch tặng: 615 000 VND
 • 42 Thánh Tinh Thạch mua + 23 Thánh Tinh Thạch tặng: 1 000 000 VND
 • 86 Thánh Tinh Thạch mua + 54 Thánh Tinh Thạch tặng: 2 100 000 VND

 • Lưu ý

  Trong một số sự kiện đặc biệt, chỉ có Thánh Tinh Thạch mua mới có thể dùng được. Trừ những sự kiện đó ra, khi dùng Thánh Tinh Thạch, những Thánh Tinh Thạch tặng sẽ được sử dụng trước.