FANDOM

Thiên Thần Bóng Tối

biệt danh Yami No Tenshi

  • Tôi sống tại Việt Nam
  • Tôi sinh ngày tháng 12 9
  • Nghề nghiệp của tôi là Thả thính mọi nơi
  • Tôi là Boy
My Servant:
Shieldericon Mashuicon

ShielderSilver

Mashu Kyrielight

3✪


Mashuicon
Tên tiếng Nhật
マシュ・キリエライト
ATK HP
1261/6791 1854/10302
ATK lvl 100 HP lvl 100
10575 15619
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Địa Trật tự・Thiện
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Bán-Servant, Thiên hoặc Địa, Nữ, Hình người, Điều khiển vật cưỡi, Yếu thế trước Enuma Elish Giảm sát thương nhận vào của toàn đội trong 3 lượt.
(Tác dụng phụ) Tăng cường sức phòng thủ cho toàn đội trong 3 lượt.
Thẻ mệnh lệnh: QAABB
Loại thẻ Bảo Khí :
Arts
NP5LV80
Sabericon AltericonNP1LV80 LilyiconNP6LV80 NeroiconNP1LV80 Ryougisabericon

Sabericon

Shiki Ryougi (Saber)

5✪


Ryougisabericon
Tên tiếng Nhật
両儀式〔セイバー〕
ATK HP
1656/10721 2266/15453
ATK lvl 100 HP lvl 100
11736 16929
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Nhân Trung lập ・ Trung dung
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Nữ, Hình người, Servant, Yếu thế trước Enuma Elish Gây sát thương bỏ qua phòng thủ lên toàn bộ địch.
Xóa debuff lên toàn đội.
(Hiệu ứng phụ) Có cơ hội gây đột tử toàn bộ địch.
Thẻ mệnh lệnh: QAABB
Loại thẻ Bảo Khí :
Arts
NP1LV80
RamaiconNP2LV80 BedivereiconNP5LV70 Eliz Brave iconNP5LV80 SuzukaNP2LV80 FranSummerNP1LV80
Archericon EuryaleNP5LV70 OdaiconNP5LV80 KogiliconNP5LV70 TristaniconNP2LV80 ArtoriaArchericonNP1LV90 KuroiconNP5LV80| S184NP1LV80 Icon Servant 197NP5LV80
Lancericon ScathachiconNP1LV90 CuiconNP5LV80 AlterlancericonNP2LV80 TamamoLancericonNP1LV90 Jalter Lily IconNP5LV80 JaguarmaniconNP5LV70
Castericon MedealilyiconNP1LV80 MedeaiconNP5LV70 TamamocastericonNP1LV90 ElizhallowiconNP5LV80 HelenaiconNP2LV80 IrisvieliconNP5LV80 MarieCastericonNP1LV80
Ridericon MarthaiconNP2LV80 MedusaiconNP5LV70 Santaaltericon

Ridericon

Artoria Pendragon (Alter)

4✪


Santaaltericon
Tên tiếng Nhật
アルトリア・ペンドラゴン[サンタオルタ]
ATK HP
1543/9258 1805/11286
ATK lvl 100 HP lvl 100
11209 13684
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Nam tính Đúng luật・ Tốt
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Artoria, Rồng, Nữ, Vua, Humanoid, Riding, Saberface, Servant, Weak to Enuma Elish Tấn công diện rộng.
(OC) Hồi phục NP.
Thẻ mệnh lệnh: QAABB
Loại thẻ Bảo Khí :
Buster
NP5LV80
UshiwaiconNP5LV70 BoudicaiconNP5LV70 {Marie Antoinette}}NP2LV80 {Anne Bonny & Mary Read}}NP2LV80 {Sakata Kintoki (Rider)}}NP5LV80 {Mordred (Rider)}}NP1LV80 {Ishtar (Rider)}}NP5LV80
Assassinicon MatahariiconNP5LV60 CarmillaiconNP2LV80 Ryougiassassinicon

Assassinicon

Ryougi Shiki (Assassin)

4✪


Ryougiassassinicon
Tên tiếng Nhật
両儀式〔アサシン〕
ATK HP
1477/8867 1768/11055
ATK lvl 100 HP lvl 100
10736 13404
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Nhân Chaotic・Good
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Nữ, Hình người, Servant, Yếu thế trước Enuma Elish Gây sát thương bỏ qua phòng ngự lên 1 mục tiêu.
(OC) Có khả năng gây hiệu ứng Tức Tử lên mục tiêu.
Thẻ mệnh lệnh: QQAAB
Loại thẻ Bảo Khí :
Arts
NP5LV80
ShutenIconNP2LV90 HassanhundrediconNP5LV70 Hassan of Serenity iconNP5LV70 ScathachAssassiniconNP5LV80 AssassinofNightlessCityNP1LV80 NitoSummerNP1LV80 Icon Servant 199

Assassinicon

Semiramis

5✪


Icon Servant 199
Tên tiếng Nhật
セミラミス
ATK HP
1747/11309 1945/13266
ATK lvl 100 HP lvl 100
12379 14533
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Địa Trật tự - Ác
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Thiên hoặc Địa, Hình người, Nữ, Servant, Yếu thế trước Enuma Elish, Thần tính, Nữ hoàng Gây sát thương lên toàn bộ kẻ địch.
Tăng phòng thủ cho toàn đội thêm 20% trong 3 lượt.
(Tác dụng phụ) Tăng sát thương của Bảo Khí. [Hiệu ứng này kích hoạt đầu tiên].
Thẻ mệnh lệnh: QAAAB
Loại thẻ Bảo Khí :
Buster
NP1LV90
Berserkericon LanceloticonNP2LV80 TamamoiconNP2LV80 KiyohimeiconNP5LV70 FrankiconNP2LV80 NightingaleiconNP1LV90 IbarakiiconNP2LV80 ChachaIconNP5LV80 {Paul Bunyan}}NP5LV60
Rulericon JeanneiconNP1LV100
Avengericon JeannealtericonNP1LV100 GorgoniconNP2LV80
Mooncancer BBicon

Mooncancer

BB

4✪


BBicon
Tên tiếng Nhật
ビィビィ
ATK HP
1366/8197 2182/13643
ATK lvl 100 HP lvl 100
9925 16542
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Nhân Hỗn độn ・ Thiện
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Female, Humanoid, Servant, Weak to Enuma Elish Gây sát thương lớn lên một kẻ địch
Sạc NP của toàn đội phía trước thêm 20%.
(Hiệu ứng phụ) Giảm kháng debuff của địch trong 3 lượt.
Thẻ mệnh lệnh: QQAAB
Loại thẻ Bảo Khí :
Arts
NP5LV80
Class-Alterego-Gold MeltlilithIconNP2LV90 PassionLipIconNP2LV80 Icon Servant 190NP5LV80
Class-Foreigner-Gold Icon Servant 198

Class-Foreigner-Gold

Katsushika Hokusai

5✪


Icon Servant 198
Tên tiếng Nhật
葛飾北斎
ATK HP
1870/12100 1940/13230
ATK lvl 100 HP lvl 100
13245 14494
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Nhân Hỗn độn・Trung dung
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Thần tính, Nữ, Dạng người, Servant, Yếu thế trước Enuma Elish. Gây sát thương lớn lên tất cả kẻ địch.
(Tác dụng phụ) Gây thêm sát thương với những kẻ địch có thuộc tính ẩn Nhân.
Thẻ mệnh lệnh: QAABB
Loại thẻ Bảo Khí :
Arts
NP1LV90
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.