FANDOM

Primal Yveltal

biệt danh Longinus

Bị chặn
  • Tôi sống tại Jerusalem, Israel
  • Tôi sinh ngày tháng 11 5
  • Tôi là Male

Giới thiệu thành viên

Đây là trang thành viên của bạn. Xin vui lòng viết và sửa đổi trang này để cho cộng đồng biết một chút về bạn!

Đóng góp

Bài viết ưa thích

  • Liên kết bài viết trên wiki mà bạn thích tại đây!
  • trang thứ 2
  • trang thứ 3
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.