Wikia Fate Grand Order Việt Nam

CE này chỉ có thể nhận được thông qua việc tăng Mức độ gắn bó với Mordred lên 10. Nó đã được giải phóng cực đại sẵn.

Hiệu ứng

Npdmg.png
Hiệu ứng
Khi trang bị cho Mordred,
Tăng sát thương NP của toàn đội 20% khi cô ở trên sân.

Thông tin chi tiết

――我は偉大なる騎士王の息子。

――我は傲然たる叛逆の騎士。
どちらも私、どちらも自分。
けれど兜をつけると、自分がそのどちらでもない、
ただの、どこにでもいる、下らない、必死に生きる
生命体のように思えて仕方がない。
ならば彼らのように、周囲で息絶えたあいつらのように
きっと私も果てて落ちるのだろう。
だから知りたい、己の最期を迎える前に。

――私は、一体、誰だったのだろう?

Ta là con trai của Vua hiệp sĩ vĩ đại.

Ta là vị hiệp sĩ phản nghịch kiêu ngạo.
Ta là cả hai, cả hai đều là ta.
Thế nhưng khi đội chiếc mũ này lên ta không là ai cả.
Ta ở bất cứ đâu, sống vô nghĩa, sống điên rồ, chỉ có thế.
Ta có thể suy nghĩ như một sinh vật sống.
Nếu ta cũng giống như họ, những kẻ đã chết trong vòng vây kẻ thù,
Chắc chắn ta cũng sẽ chết phải không?
Vậy nên ta muốn biết, trước khi nhà ngươi đón nhận cái kết của mình.

Thực ra... Con là ai?